652 88 11 65

CECOT

CECOT

La patronal CECOT defensa els interessos dels empresaris i dels autònoms de Catalunya. Aglutina diferents gremis i associacions que defineixen el teixit empresarial de tot el territori. D’entre aquestes entitats col·laboro explícitament amb l’ASEITEC (Associació d’empreses TIC de Catalunya), l’UEM (Unió Empresarial Metal·lúrgica), Cecot Gestories, Cecot Serveis, Cecot Comercial i l’ACC (Associació Catalana de corredors d’assegurances).

Share This