652 88 11 65

Què pot desgravar-se un agent comercial i què no

Un dels dubtes habituals que tenim els Agents Comercials és a l’hora de fer els càlculs per a les obligacions fiscals.

Com a agent comercial, trimestralment hem de presentar la declaració de l’IVA (Model 303). I ens alguns casos també els pagaments a compte de Renda (Model 130), les retencions a compte dels lloguers satisfets de locals de negoci (Model 115) i les retencions a compte dels col·laboradors o treballadors (Model 111).

Però quan ens plantegem fer la declaració de l’IVA entren els dubtes sobre què podem i què no podem desgravar. Tot i que les normes fiscals van canviant i en cas de dubte el millor és preguntar al nostre assessor fiscal, t’explico quines despeses pots deduir-te:

Despeses relacionades amb el transport:

Sempre s’ha de sol·licitar factura on hi aparegui la matrícula del cotxe.

 • Carburant
 • Pàrking
 • Peatges de l’autopista
 • Manteniment o reparacions del vehicle
 • Impost de circulació
 • Impost de matriculació
 • Assegurança del vehicle
 • Lloguer del vehicle
 • Interessos de crèdit del vehicle, a partir de l’alta de l’activitat laboral
 • En el cas de no disposar de vehicle propi, l’ús de taxis.
 • En cas de viatjar, l’ús d’avió, tren, etc.

Despeses relacionades amb els viatges

Com hem comentat anteriorment, l’ús d’avió, tren, etc. i de taxis al viatjar.

 • Hotels i restaurants. Es pot desgravar l’IVA de màxim de 26,67€ diaris en manutenció, sempre que es presenti factura i es pagui amb VISA

Despeses relacionades amb l’àmbit laboral

 • Autònoms
 • Col·legi d’Agents Comercials, si està donat d’alta al Col·legi es pot desgravar la seva part.
 • Assessoria fiscal; en cas de tenir un assessor fiscal

Despeses relacionades amb l’oficina:

 • Telèfon: El mòbil d’ús professional és dedïble al 100%
 • Electricitat: En el cas de treballar des de casa, s’ha de comunicar a Hisenda i a l’Ajuntament per informar que una part de l’habitatge habitual està destinat a despatx professional. A partir d’aquí es calcula el 30% de la factura, de la qual es passa com a  despesa  la  part  proporcional  dels  que  consten com a despatx professional. No  es  pot  desgravar  res  per  IVA.  El  que  es  desgravi  és únicament com a despesa en la renda.
 • Llum: El mateix cas que en l’Electricitat
 • Aigua: El mateix cas que en l’Electricitat
 • Internet: El mateix cas que en l’Electricitat
 • Material d’oficina
 • Lloguer de despatx
 • Immobiltzat material
 • Amoritzacions
 • Leasing/ Renting

Altres despeses:

 • Col·laboradors: En el cas de col·laboradors professionals, aquests han d’emetre una factura amb la retenció i l’IVA corresponent
 • Cursos de formació professional
 • Primes d’assegurança de malaltia

 

Espero que amb aquesta pinzellada sobre el que podem desgravar com a Agents Comercials en la nostra declaració d’IVA trimestral t’hagi ajudat a respondre un dels dubtes habituals.

 

Si vols que en parlem, només m’has d’escriure o trucar. Estaré encantada d’atendre’t.

Deixa el comentari

Share This